Γαστρεντερολογική – Ενδοσκοπική Μονάδα

Υπηρεσίες Ενδοσκοπικής Μονάδας

Η μονάδα μας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες

122

Πιστοποιημένος για συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ

092
Γαστρεντερολογική - Ενδοσκοπική Μονάδα

Γιατί σε εμάς

Διαχείριση ασθενών

Διαχειριζόμαστε ασθενείς με

7